Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LESSEN, WORKSHOPS/FEESTJES

Zodra u deelneemt aan lessen, workshops/feestjes gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden, lees deze goed door.

1. Begrippen

1.1 Aerialflowstudio is gevestigd te Ede aan de Kelvinstraat 59 en is geregistreerd in het handelsregister onder  KvK-nummer 68634803.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door aerialflowstudio gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van aerialflowstudio, www.aerialflowstudio.nl. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd in te zien in de aerialflowstudio.

1.3 Deelnemer: degene die een workshop, (privé) les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij aerialflowstudio

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op introductiekaart, lidmaatschap, rittenkaart, privé lessen, workshops en feestjes van en bij aerialflowstudio. Door deelname aan een les oid verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 2.2 Aerialflowstudio kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

 

3. Introductiekaart, lidmaatschap, rittenkaart en privé lessen

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een introductiekaart, lidmaatschap, rittenkaart, privé lessen.

 3.2 Deelname aan een les doormiddel van een introductiekaart, lidmaatschap, rittenkaart en privé lessen komt tot stand op het moment dat aerialflowstudio het verschuldigde bedrag van deelnemer heeft ontvangen.

3.3 Voor deelname aan een les moet gereserveerd worden via de site met een inlogcode of via telefonisch contact, u ontvangt altijd een bevestiging..

 3.4 Rittenkaarten hebben een geldigheidsduur van 6 maanden na aanschaf. Hiermee dient de deelnemer rekening te houden. De aankoop van een rittenkaart moet met inachtneming van vakanties worden gekocht. Lukt het niet om de rittenkaart binnen de tijd op te maken, dan bieden we de mogelijkheid de resterende punten mee te nemen naar de nieuwe rittenkaart, mits deze aansluitend wordt aangeschaft.

 3.5 Ingangsdatum van een introductiekaart is de eerst gevolgde les na aankoop (maar binnen 1 maand na aankoop, overleg een latere ingangsdatum vooraf met de studio, de punten van de introductiekaart komen automatisch na een maand na aanschaf te vervallen).

3.6 Met een introductiekaart zijn 4 lessen binnen 4 weken na aankoop te volgen.

3.7 De introductiekaart kan eenmalig aangeschaft worden, daarna dient overgegaan te worden op een rittenkaart of lidmaatschap.

3.8 Een introductiekaart, lidmaatschap, rittenkaart of privé les kan niet worden overgedragen aan iemand anders, deze is persoonsgebonden.  

 

4. Prijzen, Betaling en Prijswijziging

4.1 De betaling van een introductiekaart en rittenkaart is mogelijk via website of betaallink.

De contributie van een lidmaatschap wordt via automatische incasso de 25e van de lopende maand geincasseerd door aerialflowstudio. Machtiging voor automatische incasso kan in de studio ondertekend worden.

Voor de betaling van een privé les, workshop of feestje ontvang je een betaallink van de studio.

4.2 Een introductiekaart, rittenkaart en privé lessen moet voorafgaand aan de te volgen les betaald worden.

Om de administratie zo overzichtelijk mogelijk te houden werken wij per hele kalendemaand, start je na de introductiekaart met een lidmaatschap dan worden de lessen naar ratio verrekend tot het einde van de maand en ontvang je hiervoor een betaallink van de studio.

 4.3 De geldende prijzen voor introductiekaart, lidmaatschap, rittenkaart en privé lessen staan altijd op de website. Aerialflowstudio behoudt zich het recht om prijzen periodiek te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een vermelding op de website, en/of per e-mail.

 

5. Reserveren voor lessen

 

5.1 De punten van een lidmaatschap worden per hele maand verstrekt en kunnen alleen voor de geldende maand gebruikt worden.

5.2 Punten gebruik je om lessen in de lopende maand te reserveren.

Bij een lidmaatschap worden elke 1e van de maand de punten bijgeschreven op je account en wordt tevens de agenda  opengezet, zodat je je lessen kunt plannen. Valt de 1e op een zondag, dan worden de punten een dag eerder toegekend en tevens de agenda opengezet, zodat je tijdig kunt plannen voor je lessen.

5.3 Plan de les van keuze wel tijdig in! en voorkom hiermee teleurstelling. Voor de lessen moet vooraf een reservering worden gemaakt via het rooster op de website of na contact met de studio.

• Aanmelden voor een les van vandaag?: Staan er nog géén deelnemers ingepland voor de les van vandaag, maar jij wilt wel graag vandaag nog een les volgen, dan kan je jezelf tot 12.00 uur als eerste deelnemer aanmelden.• Aanmelden voor een les morgenochtend?: Staan er nog géén deelnemers gepland voor de les morgenochtend, maar jij wilt wel graag een les volgen de volgende morgen, dan kan je jezelf tot 22.00 uur als eerste deelnemer aanmelden.• Staan er al mensen op de planning en is er nog ruimte?: dan is het mogelijk om tot 5 minuten voor de les jezelf nog aan te melden.Staan er al tien deelnemers gepland op de les die je wilt volgen, zet jezelf dan in de wachtrij. Zodra er een deelnemer uitvalt schuift de eerst wachtende uit de rij op de vrijgekomen plek.

5.4 Een gereserveerde les kan online kosteloos worden geannuleerd 6 uur voor aanvang van de les. Binnen 6 uur voor de les afzeggen, neem contact op met de studio • Als je denkt laat te komen, app dan naar de studio zodat we je reservering vasthouden. • Als je je hebt ingeschreven, maar je komt niet zonder te annuleren (No Show), dan wordt deze les in rekening gebracht.(ook bij een onbeperkt lidmaatschap) 

5.5 In verband met lessen of voorbereiding daarvan wordt er nier eerder op de bel gereageerd dan 15 minuten voor aanvang van een les, workshop ed.

 

6. Huisregels

6.1 Alle deelnemers nemen kennis van en houden zich aan de volgende huisregels van aerialflowstudio.• Kom fris naar de les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. De meeste lessen zijn op blote voeten of sokken, zorg er daarom voor dat je voeten gewassen zijn en draag nagels kort. • Draag schone kleding zonder scherpe studs, rits, glitters ed. tijdens de lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen. • Geen scherpe sierraden,lange oorbellen, horloges etc. • Geen (buiten) schoenen in de studio, deze kun je bij binnenkomst in de hal neerzetten. Draag lange haren in een staart/elastiek, gebruik van speldjes, klemmen en schuifjes niet toegestaan bij deelname aan een Aerial les.• Ben je onder invloed van alcohol of verdovende middelen dan zal aerialflowstudio de toegang tot de les weigeren. • aerialflowstudio stelt materialen ter beschikking voor gebruik tijdens de les, deze dien je met zorg te gebruiken en niet te misbruiken. • De (lichamelijke) integriteit van deelnemers en medewerkers dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door aerialflowstudio niet getolereerd. • Ook ander ongewenst gedrag zoals diefstal, vandalisme, pest of asociaal gedrag wordt door aerialflowstudio niet getolereerd.

6.2 Aerialflowstudio behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1 niet naleven, de toegang tot aerialflowstudio te ontzeggen en introductiekaart, lidmaatschap, rittenkaart en privé lessen van de betreffende deelnemer te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

 

 

7. Lesrooster

7.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. aerialflowstudio behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

7.2 Aerialflowstudio behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, ofwel docent te wijzigen, als gevolg van overmacht.

7.3 Aerialflowstudio draait het hele jaar volgens het actuele rooster, maar behoudt zich het recht om op en rond feest- vakantiedagen gesloten te zijn. Uiteraard zal dit tijdig vermeld worden op de website en/of per e-mail.

 

 

8. Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap

 8.1 De deelnemer geeft voor de 25e van de lopende kalendermaand aan bij aerialflowstudio geen gebruik meer te willen maken van de diensten van aerialflowstudio, zodat aerialflowstudio de automatische incasso tijdig kan beëindigen. Er vindt nimmer restitutie van lidmaatschapsgeld plaats. Dit geldt ook voor wijzigingen in het lidmaatschap door ziekte of vakantie, etc.

8.2 Aerialflowstudio hanteert geen opzegtermijn.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Aerialflowstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van les(sen) bij aerialflowstudio.

9.2 Door deelname aan een les bij aerialflowstudio, aanvaardt de deelnemer risico op een blessure. aerialflowstudio biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen: • Consulteer een arts voordat je met lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. • Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de docent weten voordat je aan de les begint. • Luister naar en volg de instructies van de docent. • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen. • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn. • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt. • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.Binnen 6 weken een oogoperatie of botox behandeling gehad, geef het aan bij de docent en voer geen omgekeerde houdingen uit. 

 

10. Persoonsgegevens

10.1 Aerialflowstudio verzamelt persoonsgegevens van de deelnemer voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van uitgegeven rittenkaarten en lidmaatschappen. Aerialflowstudio gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 Aaerialflowstudio gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemer op de hoogte te brengen van activiteiten van aerialflowstudio en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van aerialflowstudio kan dat vermeld worden op intake formulier of per email. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en wijzigingen van aerialflowstudio gebruik kan worden gemaakt.

 10.3 Aerialflowstudio geeft de persoonsgegevens van de deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

11. Workshops

11.1 Aanvullende Voorwaarden Workshop

11.2 Een deelnemer moet zich vooraf bij aerialflowstudio inschrijven voor een workshop, dat kan via de website, email of in de studio. Deelname aan de workshop is gegarandeerd nadat aerialflowstudio de betaling voorafgaand aan de te volgen workshop heeft ontvangen. 

11.3. Verzetten deelname Workshop

Tot 14 dagen voor de geplande workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos verzetten naar een andere datum. Dit kan per e-mail of app. 14 dagen tot 48 uur voor de workshop verzetten kan met bijbetaling van €10.- p.p.

11.4 Aerialflowstudio behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal er een andere datum voorgesteld worden of reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

11.5 Aansprakelijkheid. Zie artikel 9.1 en 9.2

 

12. Feestjes

12.1 Aanvullende Voorwaarden Feestjes

12.2 Een feestje staat definitief op de planning zodra er betaald is voor het overeengekomen aantal deelnemers, met een minimum van 5 deelnemers.

12.3 Tot een week voor de geplande datum is het mogelijk in overleg het feestje naar een andere datum te verschuiven.

12.4 Bij No-show of annulering binnen een week tot aanvang vind geen restitutie plaats.

12.5 Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol of verdovende middelen deel te nemen aan het feestje.

12.6 Aansprakelijkheid. Zie artikel 9.1 en 9.2

 

13 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.